อัตราค่าบริการ

การคิดค่าบริการ

คิดจาก

ปริมาณงาน 1 หน้ากระดาษ A4 มี 400 ตัวอักษร โดยใช้แบบอักษร Angsana New หรือ

TH Sarabun ขนาด 16

บทคัดย่อ

เริ่มต้น

350

เอกสารทั่วไป

เริ่มต้น

150

เอกสารเฉพาะทาง

เริ่มต้น

400

บริการอื่นๆ

ประเมินราคา

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ใช้บริการสามารถขอให้ทาง EZ แก้ไขได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง ซึ่งต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต้นฉบับ

การประเมินค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลา ความเร่งด่วน และความซับซ้อนของเนื้อหา

1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง  กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะระบุวันและเวลารับมอบงาน สามารถแจ้งรายละเอียดใน “รายละเอียดงาน” ในขั้นตอนการประเมินราคา

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvi nar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvi nar dapibus leo.pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvi nar dapibus leo.pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvi nar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvi nar dapibus leo.